fbpx Skip to main content

Privacyverklaring

Privacyverklaring Iqi-design
Iqi-design, gevestigd te Woerden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

​​https://iqi-design.nl/
Woerden
tel: 0624585795

Danique Roelfsema is de Functionaris Gegevensbescherming van iqi-design. Zij is te bereiken via info@iqi-design.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk
Iqi-design verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Iqi-design (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Iqi-design verwerkt:

 • Geslacht;
 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Gegevens over je activiteiten op mijn website;

De manier waarop ik gegevens verzamel
Iqi-design verzamelt je gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het doen van concrete bestellingen van diensten of door het aanmelden voor cursussen. Iqi-design verwerkt je persoonsgegevens op grond van de toestemming die je hebt gegeven, op grond van een overeenkomst die je met Iqi-design hebt gesloten of op grond van een wettelijke plicht.

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk
Iqi-design verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je betaling af te kunnen handelen;
 • Om een nieuwsbrief aan je te kunnen zenden;
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om je te kunnen informeren over wijzigingen van mijn producten en/of diensten;
 • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op mijn academy website;
 • Om je een offerte toe te sturen;
 • Om je bezoekersgedrag te analyseren (d.m.v. Google Analytics).

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Iqi-design bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: 4 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Iqi-design verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Iqi-design gebruikt functionele, technische en tracking cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
De volgende rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Iqi-design;
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je bij Iqi-design een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Jouw Business Online van je beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@iqi-design.nl. Ik reageer zo snel mogelijk op je verzoek.

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Iqi-design neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@iqi-design.nl